قبل از سنگ آهن خرد است

بيت /قبل از سنگ آهن خرد است

Top